Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

princess-carolyn
22:12
2803 e02e
Reposted fromtotal1ty total1ty viadarthsadic darthsadic
22:09
4000 ad3d
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viasucznik sucznik
princess-carolyn
22:08
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
princess-carolyn
22:05
Reposted fromantichris antichris viaHypothermia Hypothermia
princess-carolyn
04:09
Reposted fromantichris antichris viapanpancerny panpancerny
princess-carolyn
04:09
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
princess-carolyn
04:08
2077 633e 500
Reposted frombiru biru viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
princess-carolyn
04:07
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
princess-carolyn
04:06
Reposted fromFlau Flau viavogel vogel
princess-carolyn
04:04
2095 c043 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viasucznik sucznik
princess-carolyn
04:04
Reposted fromDennkost Dennkost viasucznik sucznik
princess-carolyn
04:04
2964 915a 500
"najbardziej rozpoznawalny w Polsce psycholog, trener i konsultant biznesu" #cytatyznanychludzi
Reposted frompanpancerny panpancerny viasucznik sucznik
princess-carolyn
04:03
Reposted fromrzepak rzepak viasucznik sucznik
princess-carolyn
04:02
3056 4c11 500
princess-carolyn
04:00
princess-carolyn
03:58
3333 950b
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viapankamien pankamien
princess-carolyn
03:57
- Ewa!?
- Klaudia?! O jaaa, Zajebiście się tak spotkać. W mięsnym, hihihi
- Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście hihihi.
- U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba
- Nie byłam wtedy, nad morzem byłam, z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić
- No ale i tak zajebiście no.
- No. Zajebiście wyglądasz! Byłaś u fryzjera? Zajebiście!
- No byłam, dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Hi hi.
Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasy. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym.
- Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa.

Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy, wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi:
- A światła miałaś włączone?
- Co?
- Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie?
- Hihihi nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd Ty go wytrzasnęłaś Klaudia? Hihihi.

Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapankamien pankamien
princess-carolyn
03:57
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
princess-carolyn
03:57
3565 4525
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
princess-carolyn
03:57
3567 3787
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl